Om företaget

ABK Engineering AB startades 2003 av Arne Bäck. Vi har 20 års erfarenhet inom el- och automationsteknik.

Vår affärsidé är att som konsulterande ingenjörer inom affärsområdet industriell el och automation erbjuda tjänster som konstruktion, programmering, idrifttagning, projektsamordning, projektledning och leverans av hårdvara.
Vi ska även erbjuda kunden leverans av elinstallation, mekaniska ombyggnader och maskininstallationer.

Vår konkurrenskraft ska ha sin tyngdpunkt i kvalitet och leveranssäkerhet, och vi ska leverera tjänster och produkter som för kunden ger den mest kostnadseffektiva lösningen.

Kontakt

ABK Engineering AB
Strandvägen 64
791 43 Falun

Tfn: 023-79 31 10
Mobil: 070-620 34 48

E-post: info@abkengineering.se