Uppdrag2007-2008 ÄLVKARLEBY FJÄRRVÄRME AB
Etapp1, Älvkarleby. Ny panncentral (pelletspanna 1,5MW, oljepanna 1,5MW, ackumulator, vattensystem. Utbyggnad av FJV-nät. Leverans omfattar Systemlösning, Elkonstruktion, leverans appratskåp, elinstallation, programmering PLC (ABB AC800m, SAIA), programmering överordnat system (Citect SCADA). Idrifttagning. Kommunikation i anläggningen: Mellan styrsystemen, SCADA och värmemängdsmätare, VPN-nät TCP/IP. Mellan styrsystem i undercentral och värmemängdsmätare, M-Bus via fiber.
     
2007-2008 ÄLVKARLEBY FJÄRRVÄRME AB
Ombyggnad överordnat system. Hopkoppling av ny anläggning Älvkarleby och befintlig i Skutskär. Web-serverlösning. Fjärråtkomst för övervakning och styrning. Loggning via "Bectlogger". Systemet sätts upp som redundant.
     
2007 FORTUM VÄRME SAMÄGT MED STOCKHOLMS STAD
Leverans och idrifttagning av ingenjörsstation för åtkomst av anläggningens samtliga system från stationen, PC Hällefors.
     
2008 LEAX, FALUN
Elkonstruktion, PLC-program, idrifttagning. Ny tillverkningsline för navreduktion. 1st cell med 6st maskiner och en robot betjänar maskinerna. Elkonstruktion av säkerhetskretsar (Siemens-S7, Profibus-DP).
     
2008 SUND BIRSTA
Ombyggnad av påhaspling, totalt 6st hasplar . "Plattråd" Pannkaka och skönlindning. Elkonstruktion, Plc-programmering, idrifttagning. Dokumentation på engelska. Ombyggnad i USA. (Melsec FX3U-system totalt 7st, Panel E300 och E600 totalt 7st, Poportionalventilstyrning/likströmsdrift).
     
2008-2009 KORSNÄS BRÖD AB, FALUN
Elentreprenad ombyggnad uppslagningsmaskin linje 2. Elkonstruktion, elinstallation, PLC-programmering, idrifttagning. (Melsec FX3U, Panel E1100)
     
2008-2009 ORSA KOMMUN, reningsverket
Utbyte befintligt gammalt HMI-system till ABB Compact HMI 800. Programmering HMI-system, I/O-check, idrifttagning.
     
2009 FVB, AB Karl Hedins såg Krylbo
Inkoppling fjärrvärme till sågens torkar. Programmering HMI-system, PLC-system, I/O-check, idrifttagning. (Simatic S7, Citect)
     
2009 Törnträ Skinnskatteberg
Hyvellinje, Optimeringskap Underhållsarbeten på befintliga system. Ombyggnad befintliga system. (Simatic S7, Simatic S5, Sharp)
     
2009 Boda såg i Dalarna AB
Säkerhetssystem till såghus med såglinje och ströläggare. Elkonstruktion, PLC-programmering, utcheckning, idrifttagning. (Simatic S5, Melsec A1S)
     
2010 Sibelco Nordic
Ombyggnad Stenkvarn. Elkonstruktion, PLC-programmering, HMI-programmering, IDS (Modicon Quantum, FIX)
     
2010 Sibelco Nordic
Utbyte befintligt HMI fix till Citect-SCADA. Komplettering funktioner i PLC-system PLC-programmering, HMI-programmering (Modicon Quantum, CITECT)
     
2011 SETRA
Skalskydd Hyvleri. Elkonstruktion, leverans apparatskåp, elinstallation, idrifttagning PLC-programmering säkerhetssystem, PLC-proigrammering befintligt system. (Säkerhets-PLC Simatic PRofisafe ET200, ProfiNet, Sharp PLC)
     
2011 Hedlunds Timber
Utredning skalskydd såglinjer, råsortering, hyvleri, layouter för detta.
     
2011 Värmevärden AB
Ombyggnad FJV-central. 2st nya pelletspannor in i systemet. (SCADA-system: RS-wiev32, PLC-system: Allan Bradley)
     
2011-2012 Hedlunds Timber
Skalskydd såghus, råsortering, Hyvleri. Elkonstruktion, leverans apparatskåp, idrifttagning PLC-programmering säkerhetssystem, PLC-proigrammering befintligt system. (Säkerhets-PLC Jokab Safety Pluto)
     
2012 Värmevärden AB
Utbyte PLC-system från Sattcontrol SC200 till ABB AC800M. PLC-programmering, Programmering SCADA-system. (SCADA-system: Citect, PLC-system: ABB AC 800M )
Kontakt

ABK Engineering AB
Strandvägen 64
791 43 Falun

Tfn: 023-79 31 10
Mobil: 070-620 34 48

E-post: info@abkengineering.se